چمن زن هوندا مدل HONDA GXV160

چمن زن هوندا مدل HONDA GXV160 بنزینی با شاسی VORTEX

  • چمن زن هوندا مدل HONDA GXV160
  • نوع شاسی: VORTEX
  • نوع سوخت: بنزین
  • تنظیم ارتفاع مرکزی
  • عرض کار: 43 سانتیمتر
  • مجهز به ترمز ایمنی

توضیحات محصول

چمن زن هوندا مدل HONDA GXV160 بنزینی با شاسی VORTEX:

 

چمن زن هوندا مدل HONDA GXV160

 

چمن زن هوندا مدل HONDA GXV160gg